– پیری جمعیت مزرعه؛

– بهره وری پایین کشاورزی (ویت،2012).
8-2 بیکاری جوانان روستایی
بیکاری به عنوان یکی از چالش های عمده ای است که باعث کاهش سرعت بهبود توسعه و همچنین پیشرفت های اقتصادی می شود (علیا54، 2014). به گفته اویاو55 (2010) سطح بیکاری بازتابی از وضعیت اقتصاد یک کشور است(ایمه، 2012). با توجه به ادبیات، مشکل بیکاری در میان جوانان نسبت به جمعیت بزرگسال در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر است (مسیگوا و کیپشا، 2013). همچنین نرخ بیکاری به طور فزاینده ای برای مناطق روستایی، 6/25 درصد و در مناطق شهری 1/16 درصد محاسبه شده است و بنا به گفته وایمی56 (2013) پایه نرخ بیکاری در گروه های سنی 15-24 سن دارای بالاترین نرخ بیکاری یعنی 7/37 درصد و گروه های 44-25 سال سن با نرخ بیکاری 4/22 درصد طبقه بندی شده است (تیجانی،2014). از این رو تقریبا همه ی کشورهای جهان با مشکلات جدی از جمله بیکاری جوانان و همچنین بیکاری با نرخ بالا روستایی نسبت به مناطق شهری روبرو هستند(ویت، 2012).
به گزارش بانک جهانی(2006) چیزی نزدیک به نیمی از بیکاران جهان جوانان هستند و بسیاری دیگر داری اشتغال ناقص یا داشتن کار ناکافی و یا اشتغال در بخش غیر رسمی هستند (ویت، 2012). امروزه بیکاری در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح و حل آن سیاست گذاران غالب کشورها را با چالش های بزرگی روبه رو نموده است، به گونه ای که می توان گفت سرنوشت برخی از دولت ها با حل بحران بیکاری به هم تنیده شده است(موسایی،عمانی،1389) و یکی از چالش های بزرگ و رو به افزایش در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. مشکل بیکاری جوانان به یک تهدید جدی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است(مسیگوا و کیپشا، 2013 ). به طور کلی، تفاوت معنی داری بین دو جنس برای اشتغال وجود ندارد. نرخ بیکاری برای دختران جوان 5/12% و تنها کمی بالاتر از نرخ بیکاری پسران که 2/12% است می باشد(دادورخانی و همکاران،1390). با این وجود، تفاوت ها می تواند در کشورهای خاص و مناطق قوی تر به دلایل اقتصادی و فرهنگی باشد و ممکن است مداخلات خاص جنسیتی را توجیه کند. علاوه بر این، زنان جوان بیشتر به دلایلی (خانواده، شخصی، باروری) که مشارکت آنها را در فعالیت های تولیدی تحت تاثیر قرارمی دهد مشغول اند(کونجارت، 2009). نرخ بیکاری جوانان تا حد زیادی در نواحی مختلف متفاوت است. برای مثال در جنوب آفریقا، نرخ بیکاری جوانان بیش از ده برابر بیشتر از کشور موزامبیک است. به طور کلی نرخ بیکاری جوانان در آمریکای لاتین و شرق اروپا بالاتر از کشورهای آفریقایی و آسیایی است(واندرگست، 2010). بنا به گفته سام و همکاران (2002) شواهد نشان داده است که بیکاری جوانان باعث سوء تغذیه، بیماری های روانی و از دست دادن اعتماد به نفس و در نتیجه افسردگی آنان شده و همچنین استرس بالا منجر به اقدام آنان به خودکشی، فقر سلامت جسمی و حمله قلبی در زندگی آنان شده است (مسیگوا و کیپشا، 2013). بنابراین مسئله بیکاری و اشتغال جوانان از ویژگی های برجسته در برنامه های توسعه بین المللی است (ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012).
9-2 ریشه ها و پیامدهای بیکاری جوانان روستایی
بیکاری توسط تغییرات فناوری در روش های تولید ایجاد می شود. تغییرات فنی به طور مداوم در حال وقوع است که منجر به افزایش مکانیزاسیون فرآیند تولید می شود و نتایج آن به طور طبیعی در جابه جایی نیروی کار است که منجر به بیکاری می شود(اولادل57، 2011). بیکاری یک روند جهانی است، اما عمدتا در کشورهای در حال توسعه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی رخ می دهد(اکفور، 2011)
به دلیل پیچیدگی پدیده ی بیکاری، عوامل گوناگونی در به وجود آمدن آن تاثیر دارند که با توجه به شرایط زمانی و همچنین جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت می باشد. علل بیکاری در دهه های اخیر کشور را می توان در موارد زیر بیان نمود:
1) رشد روز افزون جمعیت
2) افزایش عرضه ی نیروی کار
3) پایین بودن ظرفیت های تولید
4) کمبود سرمایه گذاری
5) افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6) افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی
7) پدیده ی چند شغلی بودن نیروی کار شاغل
8) مکانیزه شدن کشاورزی و رها شدن نیروی انسانی مازاد بخش کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها
9) کسب درآمد بیشتر در بخش های دیگر اقتصاد(صنعت و خدمات)نسبت به بخش کشاورزی
10) اشتغال به کار غیر قانونی تعداد کثیری از اتباع خارجی در ایران

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید